Blitzcrank

Blitzcrank Rün

Büyük Buharlı Golem

Sup

Blitzcrank devasa, yok edilmesi neredeyse imkânsız, Zaun'lu bir robot. Aslında zararlı atıkları temizlemek için tasarlanmıştı ama temel amacını fazla sınırlayıcı buldu ve Zaun'un hassas ahalisine daha iyi hizmet edebilmek adına kendi biçimini değiştirdi. Blitzcrank güç ve dayanıklılığını fedakârca kullanıp başkalarını koruyor, düşkünlere metal yardım yumruğunu uzatıyor veya sorun çıkaranları bir enerji patlamasıyla dize getiriyor.

Blitzcrank Dostun olduğunda

  • Roket El, Güç Yumruğu ve Statik Alan sırasıyla yapacağın üçlü kombinasyon, tek bir rakibi mahvedebilir.
  • Blitzcrank'ın tutuşuyla rakibi kule menziline çektikten sonra Güç Yumruğu kullanarak, kulenin rakibe birkaç vuruş yapmasını sağlayabilirsin.

Blitzcrank Düşmanın olduğunda

  • Blitzcrank'in pasif özelliği olan Mana Bariyeri, can değeri azaldığında bir kalkan görevi görür.
  • Minyonların arkasında durarak Roket El'den korunabilirsin. Blitzcrank'in Roket El'i, yalnızca karşılaştığı ilk hedefi çeker.